ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

του προσωπικού:

 • Πλήρης κάλυψη της κατά έτος διδακτικής ύλης.
 • Αποδοτικότητα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Άρτια εκπαιδευτική ετοιμότητα
 • Συνεργασία με τους μαθητές

των μαθητών:

 • Καθημερινή μελέτη
 • Ερωτήσεις για κάθε τυχόν απορία κατά το μάθημα
 • Σοβαρότητα κατά τη διάρκεια παραμονής στο Φροστιστήριο
 • Υπεύθυνη επιμέλεια και τακτική παρακολούθηση

των γονέων:

 • Τακτική παρακολούθηση της προόδου των μαθητών
 • Συνεργασία με το προσωπικό του Φροντιστηρίου