αρχή|εμείς|προγράμματα σπουδών|για ενήλικες|πτυχία|θερινά προγράμματα|ανασκόπηση|επικοινωνία

ΠΤΥΧΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΡΩΣΙΚΑ

wpe71.jpg (7531 bytes)

PALSO:
Προετοιμασία για
πτυχία:
ELEMENTARY
BASIC
STANDARD,
HIGHER

wpe80.jpg (5311 bytes)

CAMBRIDGE:
F.C.E. FIRST
CERTIFICATE (LOWER)

C.A.E. ADVANCED
C.P.E. PROFICIENCY
I.E.L.T.S.

wpe81.jpg (3616 bytes)

MICHIGAN:
E.C.C.E. COMPETENCY
E.C.P.E.

PROFICIENCY

TOEIC

FOUNDATION COURSES
T.O.E.F.L.

wpe72.jpg (1981 bytes)

G.R.E.
G.M.A.T.
T.S.E.

wpe75.jpg (3234 bytes)

S.A.T.

wpe71.jpg (7531 bytes)

PALSO:
Προετοιμασία για
πτυχία:
ELEMENTARSTUFE
GRUNDSTUFE
MITTELSTUFE

wpeC2.jpg (1924 bytes)
GOETHE:
Z.D: ZERTIFIKAT
Z.M.P. ZENTRALE

MITTELSTUFEN-
PRUFUNG DEUTSCH
K.D.S. KLEINES
DEUTSCHES

SPRACHDIPLOM
G.D.S. GROSSES
DEUTSCHES

SPRACHDIPLOM

wpe71.jpg (7531 bytes)

PALSO:
Προετοιμασία για
πτυχία:
ELEMENTARE
ΙΝΤΕRΜΕDIO
MEDIO
SUPERIORE

wpeD1.jpg (2308 bytes)

Προετοιμασία για
εξετάσεις:
UNIVERSITA PER
STRANIERI DI SIENA
UNIVERSITA PER
STRANIERI PERUGIA

DIPLOMA CELI

wpeDC.jpg (2658 bytes)

wpe71.jpg (7531 bytes)

PALSO:
Προετοιμασία για
πτυχία:
ELEMENTAIRE
CERTIFICAT

wpeC7.jpg (2372 bytes)

IFA:
Προετοιμασία για
εξετάσεις Γαλλικής
Ακαδημίας:
DELF
DALF
SORBONNE I
& II:

wpeCD.jpg (1900 bytes)

wpeCF.jpg (2047 bytes)
Προετοιμασία για
πτυχία Ινστιτούτου
ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ:

INICIAL
BASICO
SUPERIOR

Προετοιμασία για πτυχία Ινστιτούτου ΠΟΥΣΚΙΝ